Hướng dẫn quản lý main menu trong hệ thống cms Nitsoft

Bước 1 đăng nhập vào trang quản trị với tài khoản được cấp phát
Bước 2 chọn mục "Menu site" trong danh sách danh mục của trang quản lý
56a91250-826a-413f-badb-61f619d9b0a3.jpg
Chọn main menu để quản lý menu chính
12.jpg
Chọn menu cần chỉnh sửa
3333.jpg
Nhập các thông tin cần thiết cho 1 menu và lưu lại
 

Comment