Hệ thống website trường tiểu học Tiên Lập - Huyện Tiên Phước

Liên hệ
  • Thông tin liên hệ

    Công ty TNHH Nitsoft Việt Nam
    Điện thoại: 0932556662 - 0336636365
    Email: nitsoftvn@gmail.com
    Điạ chỉ: Khối phố 8, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Danh mục: Website tin tức

Hệ thống website tin tức cho trường học - Trường tiểu học Tiên Lập huyện Tiên Phước, bao gồm các module cần thiết cho việc chuyển thông tin trao đổi giữa nhà trường với tất cả phụ huynh.