Sichuan Garden - Hệ thống đặt món online cho nhà hàng.

Liên hệ
  • Thông tin liên hệ

    Công ty TNHH Nitsoft Việt Nam
    Điện thoại: 0932556662 - 0336636365
    Email: nitsoftvn@gmail.com
    Điạ chỉ: Khối phố 8, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Danh mục: Thiết kế web

Sichuan Garden - Hệ thống đặt món online cho nhà hàng.


Hệ thống đặt món, tính khoảng cách vận chuyển, kiểm tra đơn hàng, gửi tin nhắn cho quản lý khi có order.
Hệ thống cho nhà hàng Sichuan Garden tại Houston

Link: http://pho.nitsoftvn.com/