Hệ thống zalo mini app. Giúp doanh nghiệp phát triển app cho riêng mình dựa trên nền tảng zalo với chi phí thấp nhưng tiếp cận được vói lượng lớn khách hàng.

Liên hệ
  • Thông tin liên hệ

    Công ty TNHH Nitsoft Việt Nam
    Điện thoại: 0932556662 - 0336636365
    Email: nitsoftvn@gmail.com
    Điạ chỉ: Khối phố 8, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Danh mục: Phần mềm

Hệ thống zalo mini app. Giúp doanh nghiệp phát triển app cho riêng mình dựa trên nền tảng zalo với chi phí thấp nhưng tiếp cận được vói lượng lớn khách hàng.